Naslovna strana > Licencirani organizatori
Uvod

Crnogorski kvalifikacioni okvir (CKO) je instrument koji omogućava usklađivanje, poređenje, razvoj i razumijevanje kvalifikacija i njihovih međusobnih odnosa.   Kvalifikacija je isprava u kojoj se navode znanje, vještine i kompetencije (nivo nezavisnosti i odgovornosti) koje su pojedincima potrebne za formalno priznavanje njihovog učenja. To nije program putem kojeg se stiče znanje, niti je to dokaz o prisustvu. Kvalifikacija se dodjeljuje nakon uspješnog pokazivanja zahtijevanog nivoa učinka (tj. uključuje provjeru).

 

Ovaj odjeljak CKO vebsajta sadrži informacije o licenciranim organizatorima kurseva/programa koji vode ka kvalifikacijama u okviru CKO. Ove organizacije će uskoro ponuditi rok za provjeru  koja je neophodna prije dodjele diplome ili sertifikata. Naravno, možete odlučiti da studirate na drugi način, putem interneta, na radnom mjestu ili na neki drugi način. Način na koje se učenje odvija nije specifikovan za kvalifikacije u sklopu CKO, ali vas mora ispitivati licencirani ispitivač.

 

 

U ovom odjeljku naći ćete pojedinosti o licenciranim ispitivačima širom zemlje uključujući:

  • škole;
  • specijalizovane organizatore obrazovanja za odrasle;
  • univerzitete
  • nezavisne fakultete koji nude visoko obrazovanje;

 

 Pruža sredstva za pretragu i prepoznavanje organizatora prema:

  • nivou kvalifikacija – na primjer, sve kvalifikacije nivoa IV1;
  • u određenom sektoru ili oblasti učenja  - na primjer, organizatori koji nude kurseve koji vode ka kvalifikacijama u turizmu ili humanističkim naukama;
  • tipu  - “kvalifikacije nivoa obrazovanja” koji vodi ka diplomi , “stručne kvalifikacije” ili “ostale” kvalifikacije koje vode ka uvjerenju;
  • geografskoj lokaciji  – na primjer svi organizatori u Podgorici ili u Bijelom Polju
  • mješavinu gore navedenih kategorizacija – na primjer, svi organizatori kurseva za odrasle u Podgorici koji vode ka kvalifikaciji u oblasti ekonomije, nivoa VI.