Naslovna strana > Provjera
Uvod

Crnogorski kvalifikacioni okvir (CKO) je instrument koji omogućava usklađivanje, poređenje, razvoj i razumijevanje kvalifikacija i njihovih međusobnih odnosa. Kvalifikacija je isprava u kojoj se navode znanje, vještine i kompetencije (nivo nezavisnosti i odgovornosti) koje su pojedincima potrebne za formalno priznavanje njihovog učenja. To nije program putem kojeg se stiče znanje, niti je to dokaz o prisustvu. Kvalifikacija se dodjeljuje nakon uspješnog pokazivanja zahtijevanog nivoa učinka (tj. uključuje provjeru).

 

Ovaj odjeljak CKO vebsajta sadrži informacije o provjeri koji je obavezan preduslov za dodjeljivanje CKO kvalifikacija.  Provjeru mogu vršiti samo licencirani ispitivači. To je važno radi osiguranja da diplome i sertifikati koji se dodjeljuju zadržavaju svoju vrijednost na tržištu. Licenciranje ispitivača takođe pomaže da se osigura dosljednost odluka donijetih kao rezultat provjere. Ovo pomaže i da se osiguraju kvalitet i pravičnost – možete biti sigurni da ste ispitani po istim standardima kao ostali u drugim djelovima zemlje ili oni koje ocjenjuju drugi ispitivači.  Ako nijeste zadovoljni procesom provjere i vjerujete da se sa vama nije postupilo pravično, onda vam žalbena procedura, objavljena na ovom sajtu omogućava da zatražite reviziju odluke.

 

Glavna tijela koja su odgovorna za organizaciju provjere su:

  • Ispitni centar za kvalifikacije koje ne spadaju u stručne, nivoa I-V koje vode ka diplomi i za sve ostale kvalifikacije koje vode do sertifikata, nivoi I-V;
  • Centar za stručno obrazovanje za stručne kvalifikacije koje vode ka diplomi, nivoi I-V;
  • Univerziteti i nezavisni fakulteti koji nude visoko obrazovanje za kvalifikacije koje vode ka diplomi i za kvalifikacije koje vode ka dodjeli sertifikata (iz opisa kvalifikacije moći ćete da vidite da li ona vodi ka diplomi ili ka sertifikatu)

 

U ovom odjeljku naći ćete pojedinosti o:

  • Licenciranim organizatorima provjere;
  • Licenciranim ispitivačima (dostupno samo registrovanim institucijama);
  • Datumi rokova za provjeru (datumi ispita itd.):
  • Detalji žalbene procedure;

 

Povremeno, mogu se davati oglasi kojima se pozivaju kandidati na razmatranje za licencirane ispitivače, za pružanje sadržaja za provjeru itd.